Naše firma Vám nabízí spolupráci v těchto oblastech

Ø      výsadby vzrostlých stromů, včetně opěrných kůlů

Ø      výsadby okrasných keřů

Ø      výsadby dřevin na živé ploty a péče o ně

Ø      výsev a péče o travní porosty

Ø      revitalizace krajiny

Ø      revitalizace a úpravy vodních toků a ploch

Ø      výsadba břehových porostů

Ø      profesionální ošetření a údržba veřejné a účelové zeleně

Ø      ekologická likvidace invazních druhů rostlin (bolševník, křídlatka)

Ø      kácení stromů (včetně nebezpečných)

Ø      rekultivace skládek odpadu a zanedbaných ploch

Ø      sečení zahrad, kácení a prořezávání stromů včetně uklizení odpadu

Ø      provádíme také sečení svahovou sekačkou Spider včetně sečení nepřístupných ploch

 

Všechny práce naše firma provádí s následnou péčí a s délkou záruky dle domluvy.

Svahová sekačka SPIDER
Kontakty
Otakar Novák                    
Pod Rybníkem 405
Ronov nad Doubravou
538 42

Fax: +420 469 690 744
Telefon: +
420 469 690 744
Mobil: +420 604 923 266
email: otakarnovak@centrum.cz

          
          
Kde nás najdete


© 2005 Otakar Novák
Všechna práva vyhrazena. Copyright 2005